•     
  Bel +31(0) 85 303 1105
Leeftijd
18

LEEFTIJDSVERIFICATIE

Bevestig uw leeftijd...

De bezorger controleert steekproefsgewijs of de ontvanger over de juiste leeftijd beschikt

U moet 18 jaar of ouder zijn.

Ik ga akkoord met alle voorwaarden

Of

U moet 18 jaar of ouder zijn.

Hoe schadelijk zijn tabaksproducten - is er een alternatief?

Pruimtabak, het stimulerende middel bij uitstek, behoort tot de niet voor roken bestemde tabaksproducten. Het wordt ook priem of mondtabak genoemd. De producten zijn verkrijgbaar in kleine zakjes.

Deze kleine zakjes of stukjes tabak, worden in de mond gestopt en tussendoor gekauwd zodra de smaak wegebt.

Het bestaat hoofdzakelijk uit verwerkte tabak met additieven, die nicotine bevat. 

Maar dit stimulerende middel is, net als alle tabaksproducten, schadelijk voor de gezondheid. Bij niet voor roken bestemde tabaksproducten komt nicotine via de slijmvliezen van de mond in het bloed terecht en reist dan via de bloedbaan naar de hersenen.

Daar bereikt de nicotine een even hoge concentratie als bij sigaretten. Het wordt echter veel langzamer afgebroken. 

Pruimtabak bevat, net als alle andere tabaksproducten, ook kankerverwekkende stoffen. Dit zijn tabaksspecifieke nitrosaminen, die grotendeels worden gevormd tijdens het drogen en verwerken van tabak.

Nitrosaminen zitten in alle niet voor roken bestemde tabaksproducten en behoren tot de zeer kankerverwekkende stoffen. Ze veroorzaken vooral mondkanker en alvleesklierkanker. 

In totaal bevat het ongeveer 2000 schadelijke stoffen. Daarvan zijn er ongeveer 28 die kanker bevorderen. 

Bovendien veroorzaakt regelmatig gebruik van pruimtabak pathologische veranderingen in het mondslijmvlies. Kanker kan zich ontwikkelen in de mond, keel en alvleesklier.

Een ander nadeel is dat regelmatige consumptie de tanden en het tandvlees bruin kan doen verkleuren. Deze producten zijn ook schadelijk voor het hart.

Vooral voor mensen die er in het algemeen problemen mee hebben. Consumenten die een hartaanval krijgen, hebben een lagere overlevingskans dan degenen die geen pruimtabak consumeren. 

Bovendien is de consumptie ook niet geschikt voor zwangere vrouwen. Het risico op een miskraam en vroeggeboorte neemt enorm toe.

Pasgeborenen kunnen ook ziek worden van de schadelijke stoffen die zij in de baarmoeder via de navelstreng opnemen, of ontwenningsverschijnselen van nicotine krijgen.

Maar een van de redenen waarom deze consumptie zo schadelijk is, is de nicotine, die de consument altijd in de verleiding brengt pruimtabak te gebruiken.

De nicotine die in de tabaksplant zit, is immers verantwoordelijk voor het ontstaan van een verslaving. Het verslavende effect kan worden vergeleken met dat van heroïne en cocaïne.

Een beslissende factor voor verslaving is het effect dat in de hersenen wordt teweeggebracht. Nicotine is verantwoordelijk voor het vrijkomen van verschillende zogenaamde boodschapperstoffen (neurotransmitters).

Deze zorgen ervoor dat een ontspannend en evenwichtig effect wordt bereikt of dat het concentratievermogen wordt verhoogd.

Wanneer nicotine wordt afgebroken, treden ontwenningsverschijnselen op. Slechte stemmingen, geïrriteerdheid, angst en gebrek aan concentratie.

Hierdoor wordt het verlangen naar een product met nicotine, zoals pruimtabak of sigaretten, sterk verhoogd. Dit is de lichamelijke afhankelijkheid. 

De psychologische afhankelijkheid is de routine. Zoals het grijpen naar een stukje pruimtabak of een sigaret tijdens een pauze of na een maaltijd. 

De combinatie van psychische en lichamelijke afhankelijkheid maakt het voor gebruikers erg moeilijk om deze producten op te geven.

Pruimtabak vs sigaretten- Is het echt minder riskant dan de sigaret? 


Gezondheidsrisico's van de sigaret

De sigaret is het enige legaal verkrijgbare product in Duitsland, waar de helft van de consumenten voortijdig sterft als zij het product gebruiken zoals door de fabrikanten bedoeld.  

Voorts is een onderzoek naar het sterftecijfer, over een periode van 50 jaar, uitgevoerd onder Britse artsen. Hieruit bleek dat rokers gemiddeld 10 jaar van hun leven verliezen in vergelijking met mensen die niet roken. 

Vooral de rook van een sigaret is het schadelijkst, en daarom lopen ook de mensen in hun omgeving (passieve rokers) die aan de rook worden blootgesteld een groot risico. De rook van een sigaret bevat immers meer dan 100 schadelijke stoffen. 

Het is bewezen dat van de 1000 mensen die als adolescent zijn begonnen met roken en dat als volwassene blijven doen, er tussen de leeftijd van 35 en 69 jaar ongeveer 250 overlijden.

leeftijd. Nog eens 250 van hen sterven na de leeftijd van 70 jaar. De reden hiervoor zijn tabaksgerelateerde ziekten. De dodelijke effecten worden niet veroorzaakt door nicotine, maar door tabaksrook.

Van de chemicaliën die in de rook vrijkomen, zijn er minstens 70 die kanker veroorzaken. 

Tabaksrook is een mengsel van gassen en vaste deeltjes. Dit zijn stikstof, zuurstof en kooldioxide. Deze zijn niet schadelijk voor de gezondheid. De giftige stoffen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn onder andere:

 • Koolmonoxide (veroorzaakt schade aan de bloedvaten)

 • Waterstofcyanide (veroorzaakt hoofdpijn, duizeligheid, overgeven)

 • Stikstofoxiden (beschadigt de luchtwegen)  

 • Ammoniak (ammoniakdampen irriteren ogen en luchtwegen, verhogen verslavende werking)

 • Formaldehyde: is kankerverwekkend, het gas irriteert de ogen en de ademhalingswegen.

Een van de vaste deeltjes die zo enorm schadelijk zijn voor de gezondheid is teer.

De ingrediënten veroorzaken vooral kanker. 

Teer bevat voornamelijk:

 • Koolwaterstoffen (kankerverwekkend) 

 • Fenolen (carcinogeen, irriteren de slijmvliezen)

 • Benzenen (carcinogeen)

 • Nitrosaminen (carcinogeen)

Verschillende zware metalen zoals cadmium (kankerverwekkend, beschadigt de nieren), lood (kankerverwekkend, kan de hersenen, de nieren, het zenuwstelsel en de rode bloedcellen beschadigen, brengt de foetus in gevaar) en nikkel (kankerverwekkend, irriteert de ademhalingswegen, veroorzaakt longontsteking).

Tabaksrook met al deze schadelijke stoffen komt door inademing via de longen in de bloedbaan terecht. Van daaruit verspreidt het zich naar elk orgaan, van de mond tot de longen en het hart tot de uitscheidingsorganen.

Gevolgen voor de gezondheid die het gevolg zijn van een te frequente consumptie:

 • kanker van het strottenhoofd, de longen, de mond, de keel, de slokdarm en de blaas.

 • kanker van de baarmoederhals, de nieren, de alvleesklier en de maag

 • chronische bronchitis, longontsteking 

 • cardiovasculaire aandoeningen

 • aandoeningen van de voortplantingsorganen van vrouwen en mannen

 • tandvleesaandoening

 • cataracten

 • acute myeloïde leukemie

 • schade aan de aorta in de buikholte 

Ook al doen deze ernstige ziekten zich niet altijd voor, toch verslechtert roken de algemene gezondheidstoestand. Deze groep maakt vaker gebruik van medische diensten dan mensen die niet roken.

Dit is vooral duidelijk bij chirurgische ingrepen. Rokers hebben meer complicaties bij de wondgenezing of klagen vaak over ademhalingsproblemen. Ze hebben ook meer botbreuken. Vooral rokers die in de menopauze komen, hebben een lagere botdichtheid.

Het is beangstigend dat de tabaksfabrikanten al deze risico's kennen. Maar zij weten ook al tientallen jaren dat nicotineverslaving de verkoop van hun producten verhoogt. Daarom worden opzettelijk additieven aan sigaretten toegevoegd om ze verslavender en aantrekkelijker te maken.

Voor het eerst hebben de tabaksfabrikanten het nicotinegehalte verhoogd, zodat verslaving zeker het gevolg zal zijn. Bovendien hebben ze meer ammonium, omdat de nicotine daardoor sneller de hersenen bereikt en verslaving in de hand werkt.

Er wordt ook suiker toegevoegd als additief, waardoor de tabak gemakkelijker te inhaleren is. Na verbranding vormt de suiker acetaldehyde. Dit zorgt ervoor dat, net als in de vorige gevallen, de verslaving aan nicotine toeneemt.

Tegelijkertijd nemen echter de dodelijke risico's toe.

Ondanks deze risico's blijven sigaretten aantrekkelijk. Dit is ook te danken aan de tabaksfabrikanten. Zij voegen smaakstoffen toe zoals chocolade, zoethout of menthol.

Ze maskeren de geur van tabak en zijn bijzonder aantrekkelijk voor jongeren.

Is pruimtabak nu minder riskant?

Ja, pruimtabak bevat niet zo veel schadelijke stoffen als sigaretten. Omdat er geen rook is, komen er geen giftige gassen of deeltjes vrij.

Dit betekent dat mede niet-rokers niet in gevaar komen. De rook die wordt ingeademd is immers de belangrijkste reden waarom zoveel gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.  

Daarom is roken in Duitsland verboden in gesloten ruimten, zoals restaurants of coffeeshops. Dit verbod dient ter bescherming van niet-rokers.

Het is vooral geschikt voor kinderen, zodat zij om gezondheidsredenen niet in aanraking komen met rook, maar ook niet al op jonge leeftijd in de verleiding komen dit te doen.

Pruimtabak heeft dus het voordeel dat zijn medemensen niet in gevaar worden gebracht en men het dus ondanks het verbod overal kan gebruiken, aangezien het geen rook afgeeft. 

Bovendien bevat pruimtabak veel minder schadelijke additieven dan sigaretten. Regelmatige consumptie van deze producten kan echter ook ernstigere ziekten veroorzaken, zoals kanker.

Het verschil is dat het niet in de longen of het strottenhoofd voorkomt, maar in de mond, de keel en de alvleesklier.

Andere nadelen van tabaksgebruik 

Tabaksgebruik is erg duur over een bepaalde periode. Het maakt niet uit of het sigaretten of pruimtabak is. De kosten stijgen enorm.

Vooral wanneer de verslaving groter en groter wordt of al groot is. Hij moet immers regelmatig gevoed worden. Maar dit zijn niet de enige kosten die stijgen.

Ook de sociale kosten zullen op oudere leeftijd toenemen. Roken brengt immers een hele reeks gezondheidsschade teweeg.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Neuchâtel heeft berekend dat de totale jaarlijkse kosten ongeveer 10 miljard euro bedragen.

Deze omvatten:

 • Directe kosten 1,7 miljoen (medische behandeling, medicijnen)

 • Indirecte kosten 4,0 miljoen (arbeidsverlies, invaliditeit, sterfte)

 • Immateriële kosten 4,3 miljoen (beoordeling op basis van de impact op de levenskwaliteit van de getroffenen).

In deze cijfers is geen rekening gehouden met het effect van passieve rokers. Dit betekent dat er meestal nog meer kosten zijn, aangezien ook passieve rokers gezondheidsschade ondervinden als zij veelvuldig met de rook in aanraking komen.

Aangezien bij pruimtabak geen rook vrijkomt, zijn de sociale kosten veel lager, omdat mede-rokers niet in gevaar worden gebracht.

Bovendien zijn sigaretten in Duitsland populairder dan pruimtabak, wat een andere reden is waarom de kosten van pruimtabakconsumptie lager zijn.

Het tabakvrije alternatief

Aangezien tabak en rook de schadelijkste stoffen zijn, wordt er nu zowel een tabakvrij als een rookvrij alternatief geproduceerd.  

Ze worden nicotinezakjes, nicopods of helemaal wit genoemd. Ze lijken op witte tabakszakjes. Hiervoor wordt een nieuwe fabricagemethode gebruikt.

Meestal bestaan ze alleen uit water, zout, smaakstoffen, vezels en nicotine. De vezels zijn meestal plantaardige vezels, zoals van eucalyptus.

De reden voor het gebruik ervan is dat ze qua consistentie op tabak zouden moeten lijken. Het nicotinegehalte is in de nicopods in verschillende sterkten aanwezig.

Het kan variëren, net als bij sigaretten en pruimtabak. De smaken zijn verantwoordelijk voor de verschillende smaken.

Ook hier zijn er verschillende varianten zoals citrusvruchten, kersen, pepermunt of koffie. De zakjes die het mengsel bevatten zijn vaak van hetzelfde materiaal gemaakt als theezakjes.

Omdat het mengsel in de zakjes wit is, is er geen verkleuring van het tandvlees of de tanden.

Hoewel er geen tabak in het product zit, bevredigt het toch het nicotine verlangen. Zo zijn nicotinezakjes een gezonder alternatief voor sigaretten of pruimtabak.

Hoe schadelijk zijn tabaksproducten - is er een alternatief?
Npods 11 juli, 2021
Deel deze post
Labels
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Kan snus dienen als hulpmiddel bij het stoppen met roken?
Is snus écht zo onschuldig als het lijkt?